Capacity Building Program
 
2020 2 Manag groep A.jpg

Trainingen Capaciteitsopbouw gestart


Je kunt nog jaren doorgaan met het helpen van mensen in de regio maar wat je eigenlijk wilt, is dat ze het op termijn zelf kunnen en wij ons kunnen terugtrekken. Dat is het programma waar we nu hard aan werken. We noemen het: Capaciteitsopbouw. Het programma streeft naar duurzame ontwikkeling van mensen om door middel van kennisoverdracht hen in staat te stellen hun eigen potentieel te zien, de beschikbare middelen efficiënt te gebruiken en voort te bouwen op de vaardigheden en kennis die ze al hebben. Het is een uitdaging om de algemene ​​cultuur van afhankelijkheid aan te pakken, door via vergroten van waardigheid, zelfvertrouwen en motivatie de gemeenschap te inspireren.

                                           

Het programma startte einde 2019. en kwam door de Corona pandemie tot stilstand. Onlangs is weer enthousiast begonnen met de organisatie van de trainingen. Hannah Sawyer-Kerr (foto) is de programmamanager op locatie. Hieronder vertelt zij over haar eerste ervaringen. Link naar originele Engelse tekst

Hannah: “De eerste groep van 30 mensen van de gemeenschap begon in oktober met trainen. De betrokkenheid, inzet en motivatie van de deelnemers was enorm. Voor het eerst voelden de leden van de gemeenschap zich echt gezien en gehoord. Ze hadden eindelijk een platform om openlijk de uitdagingen waarmee ze dag in dag uit worden geconfronteerd te bespreken en samen met de trainers en het Mount Elgon Trust-team een ​​weg vooruit te zien. Na vijf dagen training was er een merkbare verandering in zelfvertrouwen en betrokkenheid. De gegeven feedback op de training was buitengewoon positief, zie enkele mooie reacties van de deelnemers hieronder.

"Veel mensen zullen profiteren van deze training, het zal de gemeenschap verlichten en mensen zullen een beter begrip krijgen van hun rechten en bekwaamheden".
 
"De eerste workshop was erg goed voor mij omdat ik heb geleerd dat alles mogelijk is als er naar wordt gehandeld"
 
"Voor de training had ik geen moed, nu heb ik moed".  en   "Ik voel me sterker".


Deelnemers meteen aan de slag
Het programma fungeert als een brug tussen het Trust managementteam en de gemeenschap. Het zorgt voor meer verbinding, begrip en vooral samenwerking. Gedurende en na de training zet het Trust-team zich in om de gemeenschapsleden te helpen bij hun eigen ontwikkelingsprocessen en hen te betrekken bij onze projecten.
Sinds de eerste training zijn de deelnemers al bij ons werk betrokken. In oktober voerde het Trust-team een ​​screening uit op ondervoeding bij kinderen in de omliggende dorpen. De deelnemers uit de geselecteerde gebieden hielpen bij de organisatie van het bezoek en namen actief deel aan de oefening. Dit nieuw gevonden partnerschap tussen al die community leden bevestigde het belang en de impact van het programma voor capaciteitsopbouw,

De eerste training overtrof al mijn verwachtingen. Het maakt mijn passie voor dit werk alleen maar groter. Ik heb er zin in om de komende drie jaar mijn schouders eronder te zetten. We gaan nog 180 gemeenschapsleden uit 30 dorpen in Chepchoina de training geven. De deelnemers gaan daarna hun ervaringen delen in hun eigen gemeenschap. Zo ontstaat een olievlek in de regio. Geschat wordt dat elke deelnemer minstens 5 mensen in zijn dorp zal opleiden.