Het verhaal van Chepchoina

Het verhaal van Chepchoina

Mount Elgon Orchards Ltd (MEO) teelt rozen voor de export nadat het jarenlang veel verschillende producten zoals koffie, avocado, appels en perziken produceerde. De Farm ligt in Chepchoina, op de noordelijke hellingen van Mount Elgon. Dit is in het westen van Kenia, vlakbij de grens met Oeganda. De Farm is een van de oudste tuinbouwbedrijven in Kenia. Het werd in 1920 opgericht door een Zweedse botanicus. De grootvader van de huidige eigenaar Bob Andersen. Meo is een fair trade bedrijf.

Gebaseerd op het idee van de 'Social Responsibility' heeft MEO verschillende liefdadigheidsprojecten over een aantal jaren opgezet om de lokale bevolking te ondersteunen. Dit leidde in 1996 tot de opening van een kleine kliniek en in 1998 de opening van de Andersen Primary School. Alle medewerkers van MEO, hun gezinnen en de lokale gemeenschap profiteren nog steeds van deze activiteiten, die zich richten op gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting projecten. Door de voortdurende uitbreiding van de liefdadigheids programma's en de behoefte aan externe financiering, zijn alle activiteiten die werden opgestart door MEO nu onder de Mount Elgon Trust (Trust) geplaatst, die werd opgericht in 2005.

De missie van de Trust is; een duurzame verbetering en ondersteuning van de economische levensstandaard van de Chepchoina community, door het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van de mensen door het verstrekken van onderwijs, verbetering van de lokale arbeidsmarkt, het aanbieden van adequate medische en woonvoorzieningen.

De Trust stichting werft externe fondsen en MEO treedt op als hoofdsponsor van de Trust. MEO is nog steeds verantwoordelijk voor een deel van de salarissen en exploitatiekosten van de activiteiten, en de externe fondsen worden gebruikt voor de fysieke ontwikkeling van de projecten en extra activiteiten. Alle fysieke ontwikkelingen sinds 2005 zijn gebouwd op land dat is aangekocht door de Trust. De Trust wordt ondersteund door verschillende stichtingen.

Alle gezondheidsactiviteiten zijn de verantwoordelijkheid van de Trust, vooral in combinatie met de 'Stichting Ondersteuning Kitale Project' (SOK) en MEO. SOK is een Nederlandse non-profit organisatie die tot doel heeft de financiële en materiële hulp voor medische projecten voor de Trust te bieden.

Alle educatieve activiteiten worden ondersteunt door de Trust, vooral in combinatie met de Elimu Mount Elgon (Elimu). Elimu is een Nederlandse non-profit organisatie die tot doel heeft financiële en materiële steun te bieden aan projecten die het onderwijs en de beroepsopleiding in de Mount Elgon regio te ondersteunen.

Het kindertehuis wordt ondersteund door een Australische stichting.

De trustees zijn de bestuurders van MEO, een senior manager van MEO, een gemeenschap vertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van de katholieke bisdom van Kitale.

Economische verbanden en sociaal-economische gevolgen De economische verbanden en sociaal-economische impact van MEO en de Trust kan niet worden overschat. Er zijn naar schatting 40.000-50.000 inwoners in de omgeving van MEO die direct of indirect afhankelijk zijn van de Farm voor hun inkomen en / of sociale diensten. Sterker nog, sinds het begin van de jaren 1990 hebben de economische bedrijvigheid, werkgelegenheid en medische faciliteiten van de Farm hebben een heel dorp doen ontstaan tot net over de grens met Oeganda.

Partnership

De prive-onderneming MEO samen met hun partners de Trust, SOK, Elimu, DEG en australische partner is een uitstekend voorbeeld van de succesvolle samenwerking tussen private partijen en ngo's in het beste belang van de gemeenschappen. Door de Trust en hun sponsors is een succesvolle samenwerking tot stand is gebracht.