Financiƫn

Waar blijft het geld?

Wilt u ons ook steunen maak uw bijdrage dan over op 

Triodos Bank: NL71 TRIO 0198 1068 07 Bic: TRIONL2U

Jaarlijks legt de stichting verantwoording af over de besteding van de ontvangen gelden. Het bestuur streeft ernaar om in de maand februari het financiele overzicht van het voorbije jaar beschikbaar te hebben. Later volgt dan nog een jaarverslag. Onze accountant De Beer controleert onze boeken.

Van de belastingdienst ontving onze stichting de status van Algemeen Nut beogende instelling (ANBI)

De Kosten.
De kosten van de Stichting zijn zeer beperkt. Wij hebben sponsoren voor het verzorgen van de administratie, de opslag van onze goederen, de verkoop van de kleding, het verzorgen van de notariele aktes, etc. Bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding en zijn vrijwilligers. 

Zo ziet u, uw geld wordt heel goed en zorgvuldig besteed.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze onderwijsprojecten in Kenia.       

Ad Waijers
secretaris/penningmeester

anbi logo.gif