Financiƫn

Waar blijft het geld?

Wilt u ons ondersteunen ook maak uw bijdrage dan over op 

Triodos Bank: NL71 TRIO 0198 1068 07 Bic: TRIONL2U

Jaarlijks legt de stichting verantwoording af over de besteding van de ontvangen gelden. ..

Onze stichting is een Algemeent Beogende instelling (ANBI)

de Kosten.
De kosten van de Stichting zijn zeer beperkt. Wij hebben sponsoren voor het verzorgen van de administratie, de opslag van onze goederen, de verkoop van de kleding, het verzorgen van de notariele aktes, enz. Bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding en zijn vrijwilligers. 

Zo ziet u, uw geld wordt heel goed en zorgvuldig besteed.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan onze projecten.       

Ad Waijers
secretaris/penningmeester

anbi logo.gif