Projecten in Kenia

Masterplan voltooid

Einde van 2022 zal het in 2019 gestarte Masterplan zijn voltooid. We zijn daar enorm trots op en danken al onze donoren en de lokale gemeenschap voor de enorme steun die we hebben gekregen om het Andersen Development Village te voltooien.

Via  deze link kunt u zien wat er is gerealiseerd en wat een belangrijk onderdeel van het Masterplan, het Community development project, heeft betekend. De training van 180 community leden en 65 bestuursleden was zeer succesvol. Dit project gaf praktische handvatten aan de community om stap voor stap uit de armoede te ontstappen.

We willen natuurlijk dat al het, zo zorgvulidg in ruim 20 jaar opgebouwde, niet zal verdwijnen. Daarom blijven we nog enkele jaren steunen om dat alles in stand te houden. Geen nieuwe scholen meer, maar wel werken aan verbeteren/versterken van de infrastructuur, ondermeer ICT en zorgen voor kansen voor de jeugd van Chepchoina.

onze hartelijke dank voor jullie enorme steun, zonder was dit niet mogelijk geweest.

Ad Waijers secretaris

 

Drone beelden van Andersen Development Village

Masterplan 15-10-2017 3.jpg

Hierboven het terrein van de Trust (32 ha) met een overzicht van wat in de afgelopen 10 jaar is opgezet en uitgevoerd. Dat zijn de donker gekleurde gebouwen. Daarnaast geeft het Masterplan overzichtelijk weer wat er nog nodig is in de komende jaren. Dit masterplan is een ontwerp van architect Michiel Smits.

Je kunt het vergroten zodat de details beter zichtbaar zijn.

Via Google maps kun je de projecten ook zien.

De films, gemaakt op verschillende momenten in Kenia, geven een goed beeld van het gebied, de projecten en de mensen waarmee en waarvoor we het allemaal doen.


 

Duurzaamheid

Na oplevering worden de projecten overgedragen aan het bevoegde gezag (schoolbestuur). Die zorgt voor de efficiente benutting en onderhoud van de gebouwen. Door onze sterke betrokkenheid bij de bouw van de projecten en capaciteits opbouw van de onderwijs teams, blijven we natuurlijk voortdurend in contact met de schoolbesturen om daar waar mogelijk steun te bieden. Die steun is uitsluitend incidenteel en kan nooit een permanent karakter krijgen.