Schenken, dat regel je zo!

Schenken

Belastingaftrek
Onze Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat giften aan de Stichting voor belastingaftrek in aanmerking komen, mits aan de in de belastingwetgeving gestelde voorwaarde is voldaan. Zie hieronder voor de formulieren die vanaf 1  1 2014 gelden.