Over Elimu

                                               Tilburg 7 december 2022

Nieuw vermogensfonds voor Midden-Brabant

Stichting Elimu Mount Elgon stopt en gaat verder als stichting Suikertantefonds

Per 1 januari 2023 houdt de stichting Elimu Mount Elgon op te bestaan. Na 20 jaar onderwijsprojecten gesteund te hebben in Kenia, aan de voet van Mount Elgon, is het programma klaar. Het bestuur van de stichting gaat zich richten op een nieuwe doelgroep en met een nieuwe naam: Stichting Suikertantefonds. Bij dit vermogensfonds zijn onderwijs en armoede belangrijke thema’s. Het fonds richt zich op projecten in Midden-Brabant. Voor de onderwijsprojecten komen voornamelijk landen buiten Europa in aanmerking. In beide thema’s is het doel om de positie van vrouwen en kinderen te versterken.

Ad Waijers (secretaris): ”In Kenia heeft onze stichting 20 jaar gewerkt aan het realiseren van een Masterplan voor goed onderwijs en de bouw van scholen, slaapvertrekken, huizen voor leerkrachten (want zonder huis komt er geen leraar) ondersteuning van leerlingen die geen geld hebben voor school, te veel om op te noemen. We hebben een doorgaande leerlijn van primair onderwijs, naar secundair onderwijs en vervolgens beroepsonderwijs gerealiseerd voor 2500 leerlingen per jaar.

De mensen daar zijn nu in staat om voort te bouwen op de structuur die samen met hen is opgebouwd. We bieden nog wel ondersteuning maar dan moeten ze zelf een beroep op ons doen door een project in te dienen. We blijven natuurlijk betrokken, we willen dat wat zo zorgvuldig samen is gerealiseerd niet verliezen, maar vanaf nu doen we dat op afstand. Nog steeds kunnen er projecten ingediend worden door bijvoorbeeld studenten, die geld tekort komen voor een vervolg studie of voor onderhoud van gebouwen. Via ons nieuwe vermogensfonds kunnen ook zij daar in de toekomst steun voor aanvragen. Ook gaan we onze ervaring inzetten om stichtingen in en om Tilburg die buiten Europa werken aan het verbeteren van onderwijs te steunen”.

Het Suikertantefonds versus Tante Pollewop en Uit Liefde

Het Suikertantefonds is gekoppeld aan de inkomsten van tweedehandskleding boetiek Tante Pollewop en de winkel voor bruidsjurken Uit Liefde. Vanaf januari 2023 zal via de social media kanalen van deze winkels en in de winkels gecommuniceerd worden over de projecten die het Suikertantefonds steunt. Zo zijn de klanten en vrijwilligers meer betrokken bij de goede doelen. 

Een aanvraagformulier en alle informatie staat op de website suikertantefonds.nl.

Meer informatie:

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met Ad Waijers, secretaris/penningmeester van stichting Elimu Mount Elgon en stichting Suikertantefonds.

Telefoon: 06 30057838

e-mail: info@suikertantefonds.nl

www.suikertantefonds.nl  - www.tantepollewop.orgwww.uit-liefde.nlwww.elimumountelgon.nl

Geen foto gevonden.

Masterplan voltooid

Einde van 2022 zal het in 2019 gestarte Masterplan zijn voltooid. We zijn daar enorm trots op en danken al onze donoren en de lokale gemeenschap voor de enorme steun die we hebben gekregen om het Andersen Development Village te voltooien.

Via  deze link kunt u zien wat er is gerealiseerd en wat een belangrijk onderdeel van het Masterplan, het Community development project, heeft betekend. De training van 180 community leden en 65 bestuursleden was zeer succesvol. Dit project gaf praktische handvatten aan de community om stap voor stap uit de armoede te ontstappen.

We willen natuurlijk niet dat al het, zo zorgvuldig in ruim 20 jaar opgebouwde, zal verdwijnen. Daarom blijven we nog enkele jaren steunen om dat alles in stand te houden. Geen nieuwe scholen meer, maar wel werken aan verbeteren/versterken van de infrastructuur, ondermeer ICT en zorgen voor kansen voor de jeugd van Chepchoina.

onze hartelijke dank voor jullie enorme steun, zonder was dit niet mogelijk geweest.

Ad Waijers secretaris

 
 

Samen met de Mount Elgon Trust en Decese verzorgden wij op 9 oktober een workshop over het succesvolle Capacity Building programma, hieronder meer gegevens. 

https://www.wildeganzen.nl/agenda/wilde-ganzen-partindag-2021

Voorzitter en secretaris beiden geridderd

IMG-20200424-WA0093.jpg

Ank en Ad geridderd!

Op 24 april 2020 werden onze voorzitter en secretaris beiden voor hun enorme werk ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat is een grote erkenning voor hun omvangrijk werk sinds begin 2000 voor de community van Chepchoina in West-Kenia

Mei 2019 wij krijgen de CBF erkenning en daar zijn we trots op!

CBF ERKEND FC300.jpg
 

De Stichting 'Elimu Mount Elgon'

De naam van de stichting Elimu Mount Elgon is niet zomaar gekozen. Elimu is Kiswahili voor ‘opleiding’ en dat is nou juist waar de stichting zich voor inzet: beter onderwijs in het Keniaanse dorp Chepchoina, dat gelegen is in het nationaal Park Mount Elgon. De stichting heeft als doel om financiële en materiele steun te bieden aan de projecten die de Nederlandse tropenarts Bea Andersen uitvoert.

Stichting Elimu Mount Elgon is een erkende goed doel organisatie en heeft als doelstelling het bieden van financiële en/of materiële steun aan projecten die een relatie hebben met onderwijs en beroepsopleidingen in de Mount Elgon Region (een grensgebied tussen Oeganda en Kenia) te Kenia. Sinds 2005 is de stichting actief bezig met het bouwen van peuter- en basisscholen, maar ook scholen voor voortgezet onderwijs. Kinderen uit arme gezinnen worden middels een opleidingsfonds gesteund, zodat onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Mount Elgon mogelijk is.

In het grensgebied van Kenia met Oeganda, in een afgelegen plattelandsgebied met zeer slechte infrastructuur, 40 km van de dichtstbijzijnde stad Kitale, werkt de Nederlandse ontwikkelingsarts Bea Andersen - Schipper. Zij heeft er naast een kleine, druk bezochte kliniek, in 1999 een basisschool opgezet. Het ontbreken van enige vorm van opleiding voor de arme plattelandsbevolking was de directe aanleiding voor haar om een school te bouwen. De fondsen voor haar projecten zijn afkomstig van de Mount Elgon Trust en van Stichting Elimu Mount Elgon.

Op deze site vindt u een overzicht van de activiteiten van onze Stichting in Nederland en in Kenia.

Onze organisatie heeft zich samen met de Trust ingespannen om de UN millenium doelstelling: "Alle kinderen voor 2015 naar school", te realiseren. Wij kunnen melden dat we dat doel voor bijna 100% hebben gehaald. De komende jaren blijven we ons inzetten voor goed onderwijs voor alle kinderen in het gebied rondom Chepchoina.

Onze bijdrage bestaat uit steun bij de bouw van schoollokalen, sanitaire voorzieningen en leermiddelen. Met name zal de komende jaren de kwaliteit van onderwijs een speerpunt zijn van ons beleid. Het terugdringen van de klasgroottes speelt daarbij een belangrijke rol.

Daarnaast ondersteunen we individuele studenten via studiebeurzen.

De globel goals zijn richtinggevend voor het beleid en dat zowel in Nederland als in Kenia

Het besluit om de steun eind 2020 te verminderen noodzaakt tot overdracht aan de lokale community. In 2019 is daarom gestart met een omvangrijk capacity building programma dat honderden inwoners veel meer zal betrekken bij al die organisaties die de afgelopen jaren zijn opgebouwd.

Onze zusterstichting "Stichting Ondersteuning Kitale" ook een goed doel organisatie, ondersteunt in dezelfde regio op medisch terrein. Wij werken bij onze projecten nauw samen. Ook voor de medische activiteiten zijn de fondsen afkomstig van de Mount Elgon Trust.

Wij zijn u dankbaar voor uw sponsering of giften, alle ontvangen gelden gaan in zijn geheel naar de goede doelen. Uw gift kan ook naar een specifiek project gaan, neem daarover met ons contact op zodat we u daar nader over kunnen informeren.

Met dank voor uw interesse en/of hulp,

Anke Diepenhorst
Voorzitter