Over Elimu

Elimu verzorgt workshop op WG/Partin dag 9 oktober 2021

Samen met de Mount Elgon Trust en Decese verzorgen wij op 9 oktober een workshop over het succesvolle Capacity Building programma, hieronder meer gegevens. Je bent van harte welkom.

https://www.wildeganzen.nl/agenda/wilde-ganzen-partindag-2021

Je werkt samen met een organisatie in het Zuiden samen en je neemt je kwaliteiten en kennis mee. Maar sta je er ook wel eens bij stil wat je nog meer inbrengt in dit partnerschap? Denk aan je eigen (culturele) waarden, persoonlijke overtuigingen, vanzelfsprekendheden en manier van aanpak.

We lichten dit onderwerp toe aan de hand van de ervaringen van Ad Waijers van de stichting Elimu Mount Elgon en Hannah Sawyer-Kerr van partnerorganisatie Mount Elgon Trust uit Kenia. Samen reflecteren zij op de aanpak waar ze mee begonnen (‘handen uit de mouwen’) en de inzichten die ze in de loop der jaren hebben opgedaan over intercultureel samenwerken. Sophie Kibuywa van de Keniaanse trainingsorganisatie Decese licht vervolgens het belang toe van een grote betrokkenheid van de gemeenschap in het partnerschap, en nodigt jullie uit om hierover in gesprek te gaan.

Deze leersessie is in het Engels.

Voorzitter en secretaris beiden geridderd

IMG-20200424-WA0093.jpg

Ank en Ad geridderd!

Op 24 april 2020 werden onze voorzitter en secretaris beiden voor hun enorme werk ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat is een grote erkenning voor hun omvangrijk werk sinds begin 2000 voor de community van Chepchoina in West-Kenia

Mei 2019 wij krijgen de CBF erkenning en daar zijn we trots op!

CBF ERKEND FC300.jpg
 

De Stichting 'Elimu Mount Elgon'

De naam van de stichting Elimu Mount Elgon is niet zomaar gekozen. Elimu is Kiswahili voor ‘opleiding’ en dat is nou juist waar de stichting zich voor inzet: beter onderwijs in het Keniaanse dorp Chepchoina, dat gelegen is in het nationaal Park Mount Elgon. De stichting heeft als doel om financiële en materiele steun te bieden aan de projecten die de Nederlandse tropenarts Bea Andersen uitvoert.

Stichting Elimu Mount Elgon is een erkende goed doel organisatie en heeft als doelstelling het bieden van financiële en/of materiële steun aan projecten die een relatie hebben met onderwijs en beroepsopleidingen in de Mount Elgon Region (een grensgebied tussen Oeganda en Kenia) te Kenia. Sinds 2005 is de stichting actief bezig met het bouwen van peuter- en basisscholen, maar ook scholen voor voortgezet onderwijs. Kinderen uit arme gezinnen worden middels een opleidingsfonds gesteund, zodat onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Mount Elgon mogelijk is.

In het grensgebied van Kenia met Oeganda, in een afgelegen plattelandsgebied met zeer slechte infrastructuur, 40 km van de dichtstbijzijnde stad Kitale, werkt de Nederlandse ontwikkelingsarts Bea Andersen - Schipper. Zij heeft er naast een kleine, druk bezochte kliniek, in 1999 een basisschool opgezet. Het ontbreken van enige vorm van opleiding voor de arme plattelandsbevolking was de directe aanleiding voor haar om een school te bouwen. De fondsen voor haar projecten zijn afkomstig van de Mount Elgon Trust en van Stichting Elimu Mount Elgon.

Op deze site vindt u een overzicht van de activiteiten van onze Stichting in Nederland en in Kenia.

Onze organisatie heeft zich samen met de Trust ingespannen om de UN millenium doelstelling: "Alle kinderen voor 2015 naar school", te realiseren. Wij kunnen melden dat we dat doel voor bijna 100% hebben gehaald. De komende jaren blijven we ons inzetten voor goed onderwijs voor alle kinderen in het gebied rondom Chepchoina.

Onze bijdrage bestaat uit steun bij de bouw van schoollokalen, sanitaire voorzieningen en leermiddelen. Met name zal de komende jaren de kwaliteit van onderwijs een speerpunt zijn van ons beleid. Het terugdringen van de klasgroottes speelt daarbij een belangrijke rol.

Daarnaast ondersteunen we individuele studenten via studiebeurzen.

De globel goals zijn richtinggevend voor het beleid en dat zowel in Nederland als in Kenia

Het besluit om de steun eind 2020 te verminderen noodzaakt tot overdracht aan de lokale community. In 2019 is daarom gestart met een omvangrijk capacity building programma dat honderden inwoners veel meer zal betrekken bij al die organisaties die de afgelopen jaren zijn opgebouwd.

Onze zusterstichting "Stichting Ondersteuning Kitale" ook een goed doel organisatie, ondersteunt in dezelfde regio op medisch terrein. Wij werken bij onze projecten nauw samen. Ook voor de medische activiteiten zijn de fondsen afkomstig van de Mount Elgon Trust.

Wij zijn u dankbaar voor uw sponsering of giften, alle ontvangen gelden gaan in zijn geheel naar de goede doelen. Uw gift kan ook naar een specifiek project gaan, neem daarover met ons contact op zodat we u daar nader over kunnen informeren.

Met dank voor uw interesse en/of hulp,

Anke Diepenhorst
Voorzitter